Riksarkivet kräver elva miljoner extra i årligt bidrag för att släppa sina digitala arkiv fria.

I ett första steg föreslår Riksarkivet att abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen tas bort. Ett SVAR-abonnemang kostar idag en släktforskare drygt tusen kronor om året. I och med det skulle informationen bli fritt tillgänglig för alla medborgare, skriver Riksarkivet i sitt svar till regeringen.

Det var i mars i år som kulturminister Alice Bah-Kuhnke (Mp) gav Riksarkivet i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att göra de digitala arkiven fritt tillgängliga på nätet. Detta som ett led i ambitionerna att göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för så många som möjligt.

Öppen data

Riksarkivet skriver i sitt svar att tekniskt sett är det enkelt att öppna de digitala arkiven, men att det är önskvärt med viss framförhållning innan beslutet ska verkställas. Detta för att abonnemangsavgifter inte ska vara inbetalda för perioden efter att arkivinformationen har släppts fri.

Det andra steget är att göra informationen tillgänglig som öppen länkbar, maskinläsbar, data, vilket kräver betydligt större insatser vad gäller tekniskt utvecklingsarbete.

– Fri tillgång till arkivinformation ger alla möjlighet att använda kulturarvsinformationen. Om vi gör det som öppen data kan det också ge möjligheter för andra aktörer att tillhandahålla smarta tjänster för allmänheten, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

100 miljoner sidor

Hittills har Riksarkivet digitaliserat cirka 180 miljoner sidor, varav 100 miljoner nås via Riksarkivets digitala forskarsal. De bilder som inte är publika är under personsekretess men släpps kontinuerligt i takt med att skyddstiden löper ut.