På Riddarhuset i Stockholm hänger 2 331 vapensköldar, målade på metallplåtar. De representerar de adelsätter som tagit plats i den förnäma församlingen. Majoriteten av släkterna är sedan länge "utslocknade”, men arvet vårdas med omsorg.

Som ett led i detta arbete har Riddarhuset under flera år successivt plockat ned plåtarna med de målade sköldarna från väggarna. Man har låtit fotografera och granska dem i detalj. Detta arbete har nu resulterat i trebandsverket Riddarhusets vapensköldar.

Första delen handlar om vapen med rötter i medeltid och vasatid, den andra om karolinertiden och den tredje om perioden efter 1720. Till varje färgbild, framtagen av fotograf Gabriel Hildebrand, har heraldikern och släktforskaren Magnus Bäckmark skrivit en kort biografi över den person som fick sig vapnet tilldelat.

Riddarhuset blev till på 1600-talet

Riddarhuset upprättades som organisation i början av 1600-talet, då man ville få mer ordning och reda på adeln. Då handlade det till stor del om gamla jordägande frälseätter. Men under 1600- och 1700-talens krig tog nyadlandet fart rejält. Nu kunde mängder av män från folkets bredare lager via en militär karriär – som inte behövde vara särskilt spektakulär – vinna adelskap. Massor av nya vapensköldar skapades, mer eller mindre konstnärligt utförda.

På 1700-talet blev tiderna fredligare. Nu hedrades istället konstnärer, företagare och vetenskapsmän med att få ta plats på Riddarhuset. Den siste kung som lät adla förtjänstfulla medborgare i Sverige var Oscar II. Han valde att endast lyfta fram upptäcktsresande. Detta säger onekligen en hel del om tidsandan i riket, och visar att skildringen av vapensköldarna speglar Sveriges utveckling genom seklerna.

Heraldisk utveckling

Vid sidan av de 2 331 texterna om de enskilda vapensköldarna innehåller trebandsverket en rad informativa artiklar om bland annat den heraldiska utvecklingen och enskilda konstnärer. Heraldiska begrepp förklaras pedagogiskt. En rad experter inom området har anlitats.

– Bokverket är ett flaggskepp för Riddarhuset och det första av sitt slag. Vi märkte ett stort intresse redan i projektets inledningsskede för fem år sedan och sålde nästan en fjärdedel av upplagan i förväg, säger riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld, som ingått i styrgruppen för projektet.

Bokverket säljs via hemsidan och på plats i palatset i Gamla stan. I webbutiken går det även att beställa fotokopior på enskilda vapensköldar.

Publicerad i Släkthistoria 10/2019