Hitta utvandrarna till Amerika

Den stora utvandringsperioden är från 1850 till 1930 och huvudströmmen gick till USA. Emigranterna kan ha lämnat spår efter sig före avresan, på resan och under sitt liv i det främmande landet.

28 november 2014

Den stora utvandringsperioden är från 1850 till 1930 och huvudströmmen gick till USA. Emigranterna kan ha lämnat spår efter sig före avresan, på resan och under sitt liv i det främmande landet.

1. Före avresan

Om man inte vet varifrån personen i fråga utvandrade kan man ta hjälp av en sökbar databas med 1,4 miljoner poster med utvandrade personer, där källan är de svenska kyrkoarkiven. Den är tillgänglig på Emiwebs hemsida, en avgiftsbelagd tjänst. I vissa fall länkar den till dokumentet. Här finns även SCB:s register över emigranter och immigranter, som också har sin bakgrund i den svenska folkbokföringen. På Emiweb finns även många andra relevanta databaser.

Det finns även databaser där man kan söka på personer och få en uppgift om originalkällan eller en länk dit. Tänk på att dessa databaser är andrahandsuppgifter och måste kollas. Det finns många sådana sajter, detta är två mycket innehållsrika:

Family search drivs av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga (mormonerna), och är gratis för användaren. Ancestry är ett amerikanskt företag med rikligt utbud av svenska och amerikanska databaser och bra sökmöjligheter. Det krävs abonnemang för att tillgång till det mesta av materialet. På bibliotek finns ofta datorer med inloggning till Ancestry och andra betalsajter. Se även www.ancestry.com 

2. På resan

Både när emigranten lämnade Sverige och kom i hamn i det nya landet fanns det anledning att föra in denne i olika register.

Passagerarlistor

I de svenska hamnstäderna upprättades passagerarlistor över dem som reste med fartygen därifrån. De mest utförliga finns i stadens poliskammares arkiv, och började föras 1869. På cd-skivan Emigranten Populär 2006 finns en databas med 1,4 miljoner resande från Göteborg, Stockholm, Malmö, Norrköping, Köpenhamn och Hamburg från 1783 till 1951. Den finns också tillgänglig på Ancestry.

Ankomsthamnen

Mellan 1892 och 1924 var immigrationskontoret på Ellis Island utanför New York ankomsthamnen för de flesta svenska Amerika­farare. På sajten www.
libertyellisfoundation.org kan man söka efter passagerare på fartygen som angjorde Ellis Island.

Hjälpsajter

För att få hjälp att söka i alla möjliga amerikanska databaser finns hjälpsajter:

www.stevemorse.org

www.cyndislist.com

3. Under livet i Amerika

Snabbt blev de nya immigranterna en del av det nya landet. Det finns många ställen att söka på, från vaggan till graven.

www.augustana.edu Mikrofilmade församlingsböcker. Sök efter ”Swenson Center” på sajten.

www.emiweb.eu Dödsnotiser i svensk-amerikanska tidningar.

www.census.gov Folkräkningar i USA.

www.findagrave.com
www.billiongraves.com 
Information om gravar.

www.whitepages.com Amerikanska telefonkatalogen.

Länk till lokaltidningar: Minnesota Historical society.

Länk till telefon- och adresskalendrar:

www.sppl.org/research/special-collections/saint-paul-collection/city-directories

Läs också

Kanske är du intresserad av...