Vad gör jag utan kyrkböcker?

Jag behöver hjälp med att komma vidare i min släktforskning i Barva från 1784 och bakåt. Husförhörslängderna tar slut där. Vad gör man?

FRÅGA Jag behöver hjälp med att komma vidare i min släktforskning i Barva från 1784 och bakåt. Husförhörslängderna tar slut där. Vad gör man?

SVAR I sådana lägen får man följa en familj stegvis bakåt i tiden med hjälp av mantalslängder, som i det här fallet finns hos SVAR. För vissa delar av landet finns mantalslängder även hos Arkiv Digital. Om man inte abonnerar själv på tjänsterna har man fri tillgång till båda på exempelvis landsarkiven.

En mantalslängd finns för varje år ända sedan 1630-/40-talet, med undantag för längder som har förkommit. I varje hushåll anges hushållsföreståndarens namn och hur många personer av olika kategorier hushållet består av.

Med litet tur visar det sig att familjen bott på en släktgård, så att man kan följa generation för generation bakåt i tiden. Om en familj flyttat till ett ställe, så framkommer det i regel inte varifrån. Om man har tålamod söker man i allt större cirklar i hopp om att träffa på dem på det tidigare stället. Man kan också finkamma domböcker och bouppteckningar från området. Det mest tidseffektiva är i så fall att kartlägga hela socknens befolkning. De här tre källorna ger tillsammans ofta tillräckligt material för att ge en hyfsad bild av befolkningen i en socken även utan födelse-, vigsel- och dödböcker – som för Barvas del börjar först 1756. Frukten av en sådan kartläggning kan bli en sockengenealogi i bokform. Ett exempel är Skagershult – rekonstruktion av Skagershults kyrkböcker 1635–1870, gjord 1991 av Ulf Berggren i Släkthistorias expertpanel.

Barva, som ligger i Sörmland, har ingen tagit sig an, vad jag kan finna. Är det kanske din framtida uppgift som släktforskare, om du söker en stor släkt? Det kan också göras i samarbete med fler som är intresserade av den socknen.

Magnus Bäckmark 

Läs också

Kanske är du intresserad av...