Rödpennan avgjorde barnens öde

Det kryper in på skinnet hur slumpmässigt uppdelningen av de finländska krigsbarnen måste ha gått till.

De kom från Helsingfors och Hangö, de kom från Joutseno och andra orter i Karelen. Och de var många. Över sjuttiotusen barn fördes från det krigsdrabbade Finland till Sverige under andra världskriget. De flesta återvände, men många blev kvar.

På Riksarkivet i Stockholm finns kartonger med listor över barn som skulle placeras. Där står var de kommer ifrån, faderns yrke och om barnen talar svenska eller inte. Man kan undra hur det gick till när barnen skulle fördelas. I något fall finns en kommentar. En av fäderna var advokat. Det är understruket med fyra streck. På samma rad står: ”vill gärna komma till advokatfamilj”.

Tord Karlsson, redaktör Släkthistoria

På ett par av listorna finns anteckningar med rödpenna. Någon har kostat på sig att ge en vägledning till dem som ska föra barnen vidare.

Där kan stå ”trevlig”, eller ”enkel” eller till och med kombinationen ”trevlig och enkel”. Då undrar man hur barnen som inte fick dessa benämningar uppfattades. Det finns också noteringen om en familj att den är ”livlig” och till och med ”bråkig”. Placeringen är också noterad: ”Barnasylen”.

Det kryper in på skinnet hur slumpmässigt det måste ha gått till, och går till i motsvarande situationer i dag. Klassningen, som säkert gick mycket snabbt, baserades på första intrycket. Det gavs ingen andra chans. En flitig rödpenna har visat det rött på vitt.

Tord Karlsson,

redaktör Släkthistoria

Läs också

Kanske är du intresserad av...