Det bruna kommer ut i ljuset

Det finns en del forskning på den svenska 1930-talsnazismen på nationell nivå men den behöver även granskas lokalt. Där kan släkt- och bygdeforskare göra en stor insats.

På De Svenska Historiedagarna i Norrköping berättade Johan Perwe om sin kommande bok – Norrköping i nazismens skugga. Han har studerat vilka som aktiva anhängare av eller motståndare till nazismen före och under andra världskriget.

Och han har gjort sin forskning i just Norrköping. Efter kriget blev det av naturliga skäl tvärtyst om nazistiska kopplingar så när man nu lyfter i arkiven och de gamla tidningsläggen finns det mycket som har varit bortglömt som kommer fram i ljuset.

Han har hittat tre mer eller mindre verksamma nazistiska partier, men också de som organiserade motståndet mot dem. Dessutom fanns rikstyskar i staden före och under kriget, som organiserade sig i ”Stützpunkt Norrköping” (Stödjepunkt Norrköping), och som förbereder ett tyskt maktövertagande.

Det har forskats en del på den svenska 1930-talsnazismen på nationell nivå, men inte så mycket utifrån det lokala perspektivet. Det finns många fler städer i Sverige som vore intressant att borra i. Här finns ett stort utrymme för släkt- och bygdeforskare att göra en insats.

Tord Karlsson,

redaktör Släkthistoria

Läs också

Kanske är du intresserad av...